Cloramina T este un dezinfectant sub formă de pudră albă cristalină, solubilă în apă, folosită ca bactericid, oxidant și dezodorizant. Compus organic obținut prin clorurarea la atomul de azot a aminelor, amidelor, sulfonamidelor, imidelor și iminelor şi are proprietăți oxidante și un puternic efect antiseptic.

Cloramina T (p-toluen-clorsulfonamida sodată) este utilizată deseori ca dezinfectant pentru răni și pentru apa de băut datorită acţiunii multiple asupra microorganismelor patogene precum bacteriile Gram pozitive şi negative, virusi, fungi, microbacterii şi bacterii sporulate. Este utilizat la decontaminarea microbiană a suprafeţelor şi obiectelor din spaţii private, zone de sănătate publică (fără spitale), în industria alimentară  şi industria de preparare a furajelor, suprafeţelor aferente producţiei, transportului, depozitării sau consumului de alimente, furaje animale sau furaje peşti, lichide pentru oameni sau animale. Pentru dezinfectarea apei potabile. Produsul eliberează 25 % clor activ.

Se găseşte sub diferite forme: sac de 25 kg sau găleată de 6 kg si este disponibilă în stoc.

ATENŢIE!

Este necesar să citiţi cu atenţie prospectul înainte de utilizare.

Cereţi întotdeauna părerea unui specialist privind concentraţia optimă.

Nu trebuie amestecat cu acizi sau alţi agenţi de curăţire.

Trebuie să fie aplicat pe suprafeţe curate, fără urme de detergenţi, bine clătite.

Se păstrează la temperatura camerei (între 15-25 C˚), în locuri uscate, separat de alimente, băuturi sau furaje animale şi furaje peşti.

Concentraţii de utilizare (timp de contact de 10 minute) (Conform MO nr. 194 bis/26.03.2003, anexei nr. 1, partea 1, din M.O. nr. 117/ 28.02.2002):

  • Suprafeţe (pereţi, pavimente): soluţie 2% (20 grame la 1 litru apă);
  • Lenjerie, echipamente de protecţie: soluţie 1-1,5% (10-15 grame la 1 litru apă);
  • Obiecte (sticlă, porţelan, plastic, jucării, termometre): soluţie 1 % (10 grame la 1 litru apă);
  • Veselă: soluţie 0,5%-1 % (5 – 10 grame la 1 litru apă);
  • Sticlărie de laborator folosită: soluţie 2% (20 grame la 1 litru apă)

ATENŢIE! 

Nociv în caz de înghiţire.

Provoacă arsuri.

În cazul contactului cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist.

Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.

În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (a i se arăta eticheta).

La contactul cu acizii se degajă gaze toxice.

Poate cauza o sensibilizare prin inhalare.

A se păstra containerul/recipientul închis ermetic.

A nu inspira praful / pudra.

Pentru prepararea şi aplicarea soluţiilor de lucru se va folosi echipament de protecţie (ochelari, mască, mănuşi de cauciuc).

Se utilizează soluţii proaspăt preparate.

Pe timpul efectuării dezinfecţiei, operatorului îi este interzis fumatul şi consumul de alimente şi băuturi. După terminarea lucrului, se spală riguros mâinile cu apă şi săpun.

Produs coroziv!

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
A nu se refolosi flaconul după golire!

Produs de